PETICE KE STAŽENÍ ZDE: PETICE

Petici si můžete buď vytisknout, podepsat a dodat na jednu z adres člena petičního výboru ( viz dole v textu pod peticí) nebo na petičním místě v Havlíčkově kolonii v Čechově ulici 34, Zlatnictví Lucie Novotná.Děkujeme.

PETICE ZASTUPITELSTVU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Město České Budějovice hodlá provést protipovodňová opatření na řece Malši.

Na 1. etapu je vydáno pravomocné stavební povolení. Tato etapa zahrnuje park na pravém břehu Malše, od Malého jezu ke Kaplířově ulici. Spočívá mimo jiné v odbagrování (snížení o 1,5 až 2,0 m) pravobřežní louky spojeném s pokácením stromů. Práce by měly začít na podzim 2015.

My, níže podepsaní občané, považujeme toto řešení protipovodňové ochrany za špatné. Zásadním způsobem k horšímu změní krajinný ráz dotčeného území – jde přitom o jedno z nejcennějších území Českých Budějovic, neboť se jedná o jedinečnou městskou rekreační lokalitu kultovního významu. Navržené řešení má velmi sporný protipovodňový efekt. Proti povodním jako v roce 2002 přilehlá území neochrání a menší povodně, pokud si pamatujeme, ze stávajícího koryta v dotčeném úseku nevystoupily. Odbagrováním louky může dojít k narušení stability nově vzniklého svahu, což by mohlo vést k zásadnímu poškození přilehlých domů, komunikací a vedení.

O protipovodňových opatřeních na řece Malši se jedná již téměř dvacet let. Během té doby nebylo v zásadě k námitkám a připomínkám kritické laické i odborné veřejnosti přihlédnuto, ač mnohé z nich nebyly vyvráceny.

My, níže podepsaní občané, se proto na vás, naše zastupitele, obracíme se žádostí, abyste pozastavili realizaci výše uvedených protipovodňových opatření na řece Malši a iniciovali širší veřejnou diskuzi, jejímž cílem by bylo nalézt zásady přijatelného řešení pro co nejširší veřejnost a těmito zásadami se pak řídit při dalším postupu.

Petiční výbor:

Tomáš Mráz, Karla Buriana 3, 370 01 České Budějovice
Petr Hlinka, Budovcova 1, 370 01 České Budějovice
Vladimír Medla, Na Nábřeží 13, 370 01 České Budějovice