Od roku 1998 jsou v Českých Budějovicích připravována protipovodňová opatření (PPO) na řece Malši, jejichž cílem je ochránit zástavbu v Havlíčkově kolonii a Mladém před stoletou vodou (Q100). Projekt PPO vzbudil od počátku velký rozruch, paradoxně zejména mezi obyvateli, jejichž majetek má být proti povodni ochráněn. Již tehdy vyjádřila nesouhlas významná část veřejnosti z dotčeného území. 
Navržené řešení PPO zásadně mění krajinný ráz městského přírodního parku u Malého jezu, známého v Budějovicích pod názvem Malák. Park je oceňován a využíván k rekreaci a aktivnímu odpočinku nejen lidmi, kteří tady bydlí, ale také obyvateli jiných městských částí a okolních obcí.

  1. Jsme občanská iniciativa – lidé, kteří okolo Maláku bydlí, k Maláku chodí a myslí si, že Malák funguje.
  2. Chápeme povinnosti města – nejsme proti ochraně před povodněmi, proti změnám – veřejnou diskusi o chtěnosti, potřebnosti a účelnosti ale považujeme za nezbytnou.
  3. Snažíme se porozumět protipovodňovým opatřením kolem Maláku, důvodům a cílům. Navržený stupeň ochrany nevyváží takto extrémně negativní zásah do jedinečného území.
  4. Domníváme se, že plánované zásahy mají být aktivně a srozumitelně prezentovány.
  5. Myslíme si, že do úvah a diskusí je nutné promítnout i širší význam a kontext Maláku – historický, urbanistický, biologický.
  6. Malák nyní prostě funguje. Přemýšlejme, jestli jsme o zásazích dostatečně přemýšleli.