Zemřel Pavel Kolář, předseda spolku Občanské sdružení Malše

16/1/2020

Zemřel Pavel Kolář, přímý, spolehlivý, milý, přívětivý, přátelský, bojovník a renesanční člověk. Bez něj je nás sotva půl. Čest jeho památce. R.I.P.

Podněty k tvorbě nového územního plánu Českých Budějovic

3/9/2019

Společně s Občanským sdružením Malše jsme přes příslušnou územní komisi podali naše podněty k tvorbě nového územního plánu.

Aktuální přehled správních řízení k PPO na Malši – tab.č.1       

Občanské aktivity v letech 2015-2016 k PPO na Malši – tab. č.2

3/7/2019

Prodloužené stavební povolení na PPO na Malši definitivně zrušil Krajský úřad

13/12/2018

Krajský úřad definitivně zrušil stavební povolení na I. etapu PPO na Malši. Vy, kdo to s námi sledujete, víte, že projekt už není aktuální. Toto je ale definitivní tečka za celou kauzou. Nové vedení města plánuje revitalizaci parku u Malého jezu, jejíž součástí by měla být i protipovodňová ochrana. Slibuje zapojení veřejnosti. Těšíme se a věříme, že se už nebudeme zbytečně chtít zbavovat toho životně důležitého, co ve městě máme – zdravých vzrostlých stromů. Na fotce je jedna z tabulek naučné stezky ve Vidově. Vybíráme z ní text:- ..”ničení přírody na naší planetě není pouze věcí kácení tropických pralesů, …toto (sebe)ničení začíná u každého zbytečně poraženého stromu v našem bezprostředním okolí. Proto až někdy v životě budete stát před rozhodnutím, zda porazit nějaký strom, zamyslete se, zda by přeci jen nešel zachovat.” Přejeme všem přátelům zde, podporovatelům či jen pozorovatelům krásný a klidný předvánoční čas.

Sledujte nás i nadále zde nebo na facebooku https://www.facebook.com/zachranmemalak

Soudní dohra

7/11/2017

Nejvyšší správní soud v Brně potvrdil, že soudní námitky odpůrců stavby PPO Malše – 1. etapa byly oprávněné. Vyhověl tak stížnosti odpůrců této stavby a zrušil rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení, které mělo platit do roku 2018. Navíc zároveň zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým bylo zamítnuto původní odvolání proti prodloužení stavebního povolení. Celá věc se tak vrací do odvolacího řízení, v němž by podle našeho názoru mělo být zrušeno i rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0180_4As__1700054_20171023120213_prevedeno.pdf

 

 

Úpravy na Malši naplánují od začátku.

22/3/2017

​”Opatření by měla být šetrnější a Malák zachovají relativně nedotčený,” přibližuje nové představy města radní Michal Kohn. Pavel Kolář ze sdružení Malše: “Jsme přesvědčeni, že veřejná diskuze je nezbytností.” ČB Deník, 9.3.2017

Aktuální rozhodnutí MŽP dává naději na přehodnocení 10 let starého rozhodnutí o kácení stromů v parku podél Malše.  Ve věci  prodloužení stavebního povolení podáváme žalobu.                                   

1/11/2016

Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím ze dne 21.10.2016 vyhovělo žádosti Občanského sdružení Malše, z.s. a konstatovalo, že platné povolení ke kácení stromů podél Malše je potřebné znovu posoudit s ohledem na nové skutečnosti. Novou skutečností je výpočet na aktuálním povodňovém modelu města na jehož základě vypracoval odborný posudek doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., z katedry hydrauliky a hydrologie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Posudek jednoznačně konstatuje, že pro ochranu Havlíčkovy kolonie před stoletou povodní není potřeba podél Malše bagrovat bermu a pokácet stromy v parku. V odůvodnění rozhodnutí MŽP je konstatováno, že mohlo dojít ke změně skutečností rozhodných pro vydání původního rozhodnutí . Věc se tak vrací k novému projednání a nové rozhodnutí bude nyní záviset na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice. Po zkušenostech z minulosti nelze ovšem čekat zázraky.

***

Ve věci tříletého prodloužení stavebního povolení na I. etapu stavby jsme podali žalobu. Máme za to, že rozhodnutí o prodloužení  stavebního povolení je v rozporu se zákonem. Před prodloužením stavebního povolení nebyla dořešena závazná stanoviska a výjimky nezbytné pro stavbu podle zákona na ochranu přírody. Nebyla také dotažena do správného konce ani majetkoprávní stránka stavby. Žalobou se bude zabývat Krajský soud v Českých Budějovicích.

 

 

Naše videa z třetího setkání na louce pod Velkým jezem (15.9.2016)

20/9/2016

Některé příspěvky, které zazněly na setkání, jsme natáčeli a můžete je všechny zhlédnout na našem kanálu pod odkazem: https://www.youtube.com/channel/UC5bOCwORWeBbHBLTGZf-yiA

Zde vystoupení Petra Hlinky z iniciativy Zachraňme Malák.

 

 

Reportáž Jihočeské televize ze třetího setkání k PPO na Malši na louce pod Velkým jezem (od 5:03 minuty)

17/9/2016

https://youtu.be/21tN2-pRkGU

 

 

 

Třetí setkání u Malše – fotogalerie

16/9/2016

Již třetí setkání veřejnosti na břehu Malše proběhlo tentokrát na louce pod Velkým jezem. Více než stovka příchozích si vyslechla příspěvky zástupců iniciativy Zachraňme Malák, sdružení Malše, sdružení Javorová i reprezentantů města. Realizace protipovodňových opatření ve stávající podobě městem odmítnuta nebyla, prodloužené stavební povolení na jejich realizaci vysílá smíšené signály. Přesto vystoupení ing. Holického, náměstka primátora, dává jistou naději na to, že město by se mohlo znovu vrátit k jednacímu i rýsovacímu stolu.

Pozvánka na třetí setkání

11/9/2016

Kontroverzní I. etapa má prodloužené stavební povolení

22/8/2016

Kontroverzní I. etapa PPO na Malši má od minulého čtvrtka prodlouženo stavební povolení na další 3 roky. To není pro nás dobrá zpráva, na druhou stranu podle vyjádření v článku svítá naděje, že projekt PPO bude posouzen jako celek, tedy v celé šíři plánovaných tří etap. Doufáme, že celý projekt bude nejen posouzen, ale že bude také konečně představen veřejnosti. Více se dočtete v článku, včetně toho, co chystáme na září. Elektronická verze zde: http://budejovice.idnes.cz/protipovodnova-opatreni-na-malsi-u-maleho-jezu-fro-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160822_110253_budejovice-zpravy_khr

Pořad Nedej se: Bitva o Malák pokračuje

14/6/2016

Pořad Nedej se se znovu vrací k celé kauze, k dispozici zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410019-bitva-o-malak-pokracuje/

 

 

Předseda o.s. Malše ing. Kolář ke koncepci PPO na Malši – článek vyšel 2. 5. v Českobudějovickém deníku

7/5/2016

Články z poslední doby k  protipovodňovým opatřením na Malši

2/5/2016

Členové iniciativy Zachraňme Malák pro  studentský časopis Vedneměsíčník: http://archiv.vednemesicnik.cz/2016/VDM_2016_2_duben.pdf a vyjádření p. Koláře k změnám záplavových území.

Pořad Nedej se – Bitva o Malák – premiéra 10.4.2016

10/4/2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410010-bitva-o-malak/

 

 

Z diskuze na jednání zastupitelstva 14.3.2016

28/3/2016

PODPIS SMLOUVY ODMÍTNUT

14/3/2016

Naši zastupitelé dnes – kromě mnoha jiných bodů – hlasovali také o tom, zda město podepíše finální smlouvu o financování I.etapy PPO na Malši.

Hlasování předcházela dvouhodinová široká a věcná diskuze zastupitelů, v níž zazněly argumenty pro i proti podpisu. Po vystoupení občanů (vesměs s argumenty proti) přistoupili zastupitelé k hlasování a podpis smlouvy ODMÍTLI ( viz přiložená hlasovací listina). Tím poskytli nám všem (včetně sebe samých) prostor a čas k nalezení všeobecně přijatelné podoby PPO na Malši, a to nejen jejich I.etapy, ale díla jako celku. Nebojíme se napsat, že v tomto případě zvítězil ten nejracionálnější přístup k vyřešení problému.

Tisková konference – otevřený dopis primátorovi před jednáním zastupitelstva

10/3/2016

Na dnešní tiskové konferenci vystoupili ing. Pavel Kolář z občanského sdružení Malše, který seznámil přítomné novináře a veřejnost s dopisem adresovaným primátorovi města a JUDr. Svatomír Mlčoch, který informoval o probíhajících správních řízeních.

V pondělí 14. 3. 2016 má zastupitelstvo na programu jednání opět bod týkající se PPO na Malši. Budeme tam.

Ve sporu o Malši mají navrch odpůrci radnice

10/3/2016

“České Budějovice – Dílčí úspěch mohou slavit obhájci současné podoby Malše u Malého jezu v Českých Budějovicích. Česká inspekce životního prostředí vydala rozhodnutí, kterým potvrdila zákaz kácet stromy podél břehů řeky. Stromy měly ustoupit připraveným protipovodňovým opatřením, která chystají město a Povodí Vltavy.”

Zdroj a celý článek zde: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ve-sporu-o-malsi-maji-navrch-odpurci-radnice-20160309.html

 

 

Jak mají vypadat další etapy opatření proti stoleté vodě na Malši? Město by mělo aktivně přistoupit k představení koncepce veřejnosti.

6/3/2016

V pondělí 29.2.2016  vzala Rada města ČB na vědomí koncepci PPO, která obsahuje mj. návrh dalších opatření proti proudu Malše až ke Špačkům. Koncepce je nyní k dispozici na webu města. Vyplývá z ní, že II. etapa počítá s další proměnou krajiny Maláku (bagrování a s tím spojené kácení) tentokrát v úseku Malý jez-Velký jez. Ve III. etapě se chystá stavba protipovodňové hráze u Špačků. Ta v návrhu přetíná území, které dosud slouží k neškodnému rozlivu. V platném územním plánu je linie protipovodňové hráze vyznačena dokonce ještě blíže k řece, tedy ještě ve větší míře zahrazuje rozlivové louky. NESTAČÍ nám vyvěšení koncepce na web. Požadujeme její aktivní představení a obhájení navrhovaných řešení PPO na Malši jako celku před veřejností.  Vážení spoluobčané, městu ještě chybí schválení podpisu smlouvy před přidělením dotace na I.etapu. Na minulém jednání byl tento bod stažen z programu, předpokládáme tedy, že se objeví na jednání zastupitelstva 14. 3. 2016. Budeme požadovat pozastavení realizace I.etapy, představení koncepce PPO na Malši v celé šíři tří etap a její projednání s veřejností. Podrobnější popis navrhovaných PPO na Malši je pod následujícím odkazem na str. 204-206.

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/protipovodnova-ochrana/Documents/Koncepce%20PPO/02.2.a.-Listy%20opat%C5%99en%C3%AD%20dle%20jednotliv%C3%BDch%20obc%C3%AD.pdf

Vystoupení senátora a zastupitele Jiřího Šestáka na zastupitelstvu 8.2.2016

19/2/2016

​Postavíme I.etapu (ke všemu podle zastaralého projektu), aniž bychom věděli, jak má vypadat celek?

….”Upozorňoval jsem na to, že podle zprávy odborníků může I.etapa platit za předpokladu, že budou platit i stávající podmínky pro etapu III. Když se podívám na zástavbu, která probíhá a bude probíhat, změní se tyto podmínky. Neexistuje 3D model celého projektu, který by nám dal odpověď i na situaci kolem II. etapy kolem Javorové…” Pan senátor hovoří dále i o podivných skutečnostech, na které v minulosti narazil v mapách AZZÚ (aktivní zóna zápl.území) v území kolem Javorové ulice.

Věnujte 2 minutky, pusťte si audio: https://youtu.be/bB6WhhnUQhE

 

 

Jednotlivá vystoupení na jednání zastupitelstva Města České Budějovice 8. února 2016

11/2/2016

V diskusi občanů během jednání Zastupitelstva Města České Budějovice byly předneseny 4 následující příspěvky k protipovodňovým opatřením na Malši. Celý projednávaný bod ohledně smlouvy o financování první etapy protipovodňových opatření je možné si poslechnout z audiozáznamu na webových stránkách města, pod bodem 15 zde:

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/zastupitelstvo-mesta/stranky/zasedani-zm.aspx?period=7&year=2016&action=discussion&sid=834

Vystoupení Radmily Čapkové Frydrychové, Aleny Hegedüsové, Rudolfa Vodičky a Tomáše Bouzka:

https://youtu.be/xRc3XU7x8SA

https://youtu.be/30n0JAH3ZJo

https://youtu.be/QkslC6p11so

https://youtu.be/ZHbiRzXG2Q4

 

 

Informace z jednání zastupitelstva očima regionálních zpravodajů

10/2/2016

​V pondělí 8.2. zastupitelé bod týkající se MAláku mimořádně zařadili do programu jednání, po proběhlé diskuzi zastupitelů a občanů k tématu však bod z programu zase STÁHLI. “Průtokový model se vyvíjí, projekt by se měl nově zvážit, míní zastupitel za hnutí Občané pro Budějovice a senátor Jiří Šesták. Podle Petra Bouzka z TOP 09 by se měly prozkoumat i vynaložené investice do průzkumných a projektových prací…”

Pozn. iniciativy ZM: Tito zastupitelé již na podzim upozorňovali na kontroverznost navrženého řešení a v prosinci společně s ostatními členy jejich klubů hlasovali de facto ve prospěch POZASTAVENÍ akce a NALEZENÍ PŘIJATELNÉHO ŘEŠENÍ protipovodňové ochrany pro co nejširší veřejnost. V prosinci projekt prošel těsnou většinou jednoho hlasu, koalice (ANO,ČSSD,ODS,KDU-ČSL) si potřebné hlasy opatřila těsně před hlasováním v řadách opozice. Několik koaličních politiků totiž dopředu avizovalo, že projekt v navržené podobě nepodpoří (Pavel Burda a Jiří Filip z ČSSD a Lucie Kozlová, Vladimíra Hrušková a Michal Kohn z Hnutí ANO).

Jednání zastupitelstva: bod týkající se PPO stažen z programu

8/2/2016

Zastupitelé bod týkající se podpisu smlouvy na vysoutěženou částku (podpis je nezbytnou a poslední podmínkou pro přidělení dotace) dnes ráno do programu ZAŘADILI a po diskuzi zastupitelů a občanů zase STÁHLI. Již ráno před hlasováním o zařazení bodu do programu JUDr. Svatomír Mlčoch zastupitelstvo informoval, že 28.1.2016 zahájila ČIŽP společné správní řízení s městem ČB, Povodím Vltavy a společností Zvánovec o omezení nebo zákazu škodlivé činnosti. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o předběžném opatření, kterým bylo těmto subjektům nařízeno zdržet se kácení dřevin. Dále bylo s ohledem na možné poškození významného krajinného prvku – údolní nivy řeky Malše, nařízeno zdržet se v rámci akce “Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice-Havlíčkova kolonie-I.etapa, úsek Malý jez-Kaplířova” realizace terénních úprav na pozemku p.č.1386 do doby, než inspekce ve věci rozhodne. Podle našich informací neměli všichni členové zastupitelstva tuto informaci (o vydání předběžného opatření) k dispozici. Je otázkou, co bylo skutečným důvodem stažení bodu z programu.

 

 

Odpověď na petici

21/1/2016

Odpověď ing. Holického na petici občanů: odpověď_na_petici

 

 

 

Malák pod sněhem

21/1/2016

https://youtu.be/7FF5DZYqDUo

 

 

 

Článek z Českobudějovického deníku – 15.1. 2016

21/1/2016

Ing. Václav Král se v článku vrací k hlasování zastupitelstva v prosinci 2015.

Nechte břehy na svém místě

9/1/2016

Video z happeningu

https://youtu.be/_Eu9e-0OkPU

 

 

 

NECHTE BŘEHY NA SVÉM MÍSTĚ – happening u Maláku

6/1/2016

V duchu tohoto motta se nesl dnešní happening u Malého jezu, který uspořádali ochránci přírody na podporu iniciativy Zachraňme Malák. Happening začal tříkrálovou scénkou, ve které 10 radním, kteří hlasovali pro kácení a bagrování u Malše, tři králové přinesli své dary. MOC,PENÍZE(BYZNYS?ZAKÁZKY) A NÁZORY OBČANů. Radní ochotně přijali první dva dary na třetí už jim nezbyly volné ruce a tak názory a petice spadly na zem. Následoval ponor otužilců a otužilkyň do ledové vody za povzbuzování přítomných občanů. Bravo a velký respekt! Děkujeme za vyjádření podpory.

OTUŽILCI NA POMOC MALÁKU – středa 6. 1. 2015

4/1/2016

Akci nepořádá iniciativa Zachraňme Malák, ale budeme při tom! 🙂

Součástí happeningu bude  tříkrálová scénka

České Budějovice, Malý jez – Malše

středa 6.1.2015 od 15 hodin

Plaveme (vzhledem k zamrzající řece ponor, )mezi břehy Malše, které mají být zničeny bagrováním a kácením. Přijďte podpořit happening otužilců, ochranářů, lidí dobré vůle na Tři krále proti zbytečnému kácení a bagrování v okolí Malého jezu. PONOŘTE SE S NÁMI!

Otužování výhradně na vlastní nebezpečí. Není žádoucí pro neotužené osoby ani nejde o kurz otužování.

JUDr. Svatomír Mlčoch, organizátor

 

 

Předseda sdružení Malše Pavel Kolář o historii projektu PPO na Malši+hapening Stoletá voda v Havlíčkově kolonii

31/12/2015

Jaký má smysl zrušení stávajícího břehu na nábřeží?

https://youtu.be/Rm50dadt__o

 

 

Návrh na obnovu řízení a vydání  předběžného opatření. 

22/12/2015

Vážení spoluobčané, na sobotním setkání u Maláku Pavel Kolář názorně předvedl, co znamená stoletá povodeň v Havlíčkově kolonii. Pod odkazem  níže naleznete video.

Předseda o.s. Malše stojí na místě s nadmořskou výškou 387.78 m n.m. Podle aktualizovaného digitálního povodňového modelu města hladina Q100 zde vypočtená je 387,81 m n.m.  Takže rozdíl činí cca 3 cm.

​Ochranu proti stoleté vodě lze zajistit jen ohrázováním, které je tak jako tak v projektu navržené. Kácení na nábřeží, bagrování a vytvoření bermy jako protipovodňového opatření je neodůvodněné. Zástupce firmy DHI, a. s.  na neveřejném semináři prezentoval další nové výpočty, podle kterých bude hladina s bermou podél nábřeží dokonce o 15 cm vyšší než bez bermy.

Vzhledem k tomu, že se objevily nové skutečnosti (výpočty hladin na novém povodňovém modelu města), jsme podali na radnici návrh na obnovu řízení ve věci rozhodnutí o stavebním povolení ze dne 28.3.2014, spojené s návrhem na vydání předběžného opatření. Umožňuje to správní řád.

http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/prosincove-setkani-u-maleho-jezu.html?mm=6641218

Setkání u Maláku

19/12/2015

Děkujeme “Domovina za živé město”za aktuální fotky a komentář. Od nás více foto a videa zítra. Díky všem za účast. Počasí nám přálo – sv. Petr nám byl opět nakloněn. 🙂 Koho ve městě zajímá účast na rozhodování o veřejném prostoru? Především ty, kteří jej žijí, vnímají, ke svému životu potřebují. Zde účastníci setkání na obranu parku s záchranu stromů u řeky Malše v ČB. Cyklisté ve velkém počtu. Stromy, kvalitní veřejná prostranství, podpora cyklodopravy. Aby se nám ve městě dobře dýchalo a žilo.

Deník: Boj o Malák: akci posoudí ministr

17/12/2015

AKCE: SOBOTA 19.12.2015 od 14 hodin

16/12/2015

Záznam diskuze z pondělního jednání zastupitelstva o PPO na Malši

15/12/2015

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/zastupitelstvo-mesta/stranky/zasedani-zm.aspx?period=7&year=2015&action=discussion&sid=826

Vážení spoluobčané, pod bodem č. 7 si můžete poslechnout diskuzi jednotlivých zastupitelů a dalších občanů na pondělním jednání zastupitelstva. Proč zachovat stávající charakter území u Maláku parádně shrnuli (ze všech možných hledisek) Dr. Burda z ČSSD a RNDr. Kohn z Hnutí ANO. Z ČSSD nás ovšem podpořil už jen Mgr. Filip a za ANO nehlasovaly pro bagry vedle RNDr. Kohna jen paní zastupitelka Hrušková a paní náměstkyně docentka Kozlová. Koalici tak chyběly hlasy, které si pak usilovně sháněla v řadách opozice. Jako jeden muž hlasovali PRO bagrování koaliční lidovci a ODS. Z opozičních stran děkujeme TOPce a Hopíkům, kteří nás jednotně podpořili. JUDr. Bouzkovi děkujeme za věcnou argumentaci vracející diskuzi k zásadnímu technickému problému – že berma hladinu vody v řece podél nábřeží u zástavby nesnižuje (což byl dosud udávaný důvod, proč bermu dělat), ale naopak mírně zvyšuje. Prokázal to výpočet na novém povodňovém modelu města, který byl prezentován na pracovním semináři pro zastupitele. Pan zastupitel Fál z Občanů pro město (Hopíci) byl jediný, který aktivně hlasoval PROTI návrhu. Ceníme si toho.

Zvláštní pozornost patří komunistům. Dlouhodobě nám slibovali podporu. Dokonce ještě na projednání v pondělí, a to ústy zastupitele Pikouse. “Pokud je koalice silná, tak si je (hlasy) najde…jestli potom (po pauzičce) dokážete spunktovat hlasy, tak prosím, ale s naší podporou to nebude.”

Víme, jak to dopadlo. Jeden komunista byl nakonec PRO a tím pádem (zřejmě na základě nějaké pro veřejnost neznámé dohody v rámci koaliční spolupráce s komunisty a nezařazenými), údajně “museli” nezařazení dodat chybějící 2 hlasy:-(. Díky ale patří ing. Elišce Richtrové, která za námi stála věrně od počátku a také paní zastupitelce Hajerové. Samozřejmě doporučujeme poslechnout si všechny příspěvky.

 

 

Prohráli jsme. Výsledky hlasování:

15/12/2015

Prohráli jsme. Těsnou většinou jednoho hlasu. Jak hlasovali naši zastupitelé? Viz listina. Mockrát děkujeme zastupitelům, kteří nás podpořili.  K listině: Ti, co hlasovali PRO, hlasovali PROTI nám a proti Maláku.

Předběžné avízo: V sobotu ve 14. hodin na nábřeží u Maláku.

Prohráli jsme o jeden hlas

14/12/2015

Vážení přátelé, po intenzivním úsilí zabránit destrukci stávajícího charakteru parku u Maláku sdělujeme, že jsme prohráli. Převahou jednoho hlasu zastupitelé uvolnili cestu k investici, která nemá opodstatnění. V průběhu čtyřhodinového jednání si městská rada vyhandlovala chybějící hlasy. Bohužel mezi nimi byly i hlasy dvou zastupitelů z opozice, kteří nám do poslední chvíle slibovali podporu. Sledujte nás, prosím, pravidelně nadále na tomto FB, protože svou aktivitu nekončíme. Děkujeme za Vaši dosavadní podporu.

Jako jeden muž – a to doslova – pro destrukci Maláku hlasovaly kluby ODS a KDU-ČSL. Zejména lidovci byli velmi horliví zastánci plánované investice spojené se zbytečným kácením a bagrováním. ANO i ČSSD (většinou hlasů) ji také podpořily. I KSČM a Nezařazení se smočily a dodali chybějící hlasy. Avízo akce: v sobotu počítáme se shromážděním občanů nespokojených se svými zastupiteli na Maláku. Sejdeme se kolem 14. hodiny. Sledujte informace na FB a webu zachranmemalak.cz

 

 

Stanovisko před jednáním zastupitelstva v pondělí 14. 12. 2015 k návrhu I. etapy PPO na Malši

12/12/2015

Vyjádření o. s. Malše a iniciativy Zachraňme Malák po tzv. „pracovní poradě“ pro zastupitele konané 30. 11. 2015 na radnici:

Stoletá povodeň ohrožuje pouze Havlíčkovu kolonii a Mladé. Další části města nejsou stoletou povodní dotčeny. Tuto argumentaci obhájci bermy již naštěstí opustili, protože v mapách záplavového území je rozsah záplavy jasně patrný.

Berma nesnižuje hladinu Q100 v kritickém úseku Kaplířova ulice – ulice K. Buriana, ale hladinu zde naopak zvyšuje. Údajně je účelem I. etapy PPO snížení rychlosti povodně v lokálně rozšířeném korytě Malše s bermou. Lokální snižování rychlosti poruší rovnoměrné proudění v řece a není žádoucí. Pro PPO nemá význam.

Na konci zástavby Havlíčkovy kolonie neexistuje žádný „špunt“. Ten by se musel projevit lokálním skokem či nárůstem hladiny ve vypočteném podélném profilu. Vypočtená hladina povodně Q100 je ovšem rovnoběžná se dnem, což je důkaz ustáleného rovnoměrného proudění v korytě. Rozšiřování koryta zde odtokové poměry může pouze zhoršit. (viz obr 1)

Návrh bermy vycházel z programu „Město a voda“. Jeho účelem byla blízkost parku hladině řeky (tedy i lepší výhled z plavidel do „nového“ parku). Od tohoto konceptu projektant neustoupil, i když se návrh bermy setkal s masivním odporem obyvatel. Současná parková úprava má svou významnou ekologickou, rekreační a klimatizační funkci, kterou nová výsadba nemůže nahradit.

Všichni přítomní obhájci projektu popírali, že se počítá s pokračováním bagrování parku až k Modrému mostu, ačkoli je to v průvodní zprávě projektu I. etapy uvedeno a tento záměr potvrdilo písemně i Povodí Vltavy s.p.

Odbagrováním parku se v I. etapě získá dodatečný objem pro 10 tis. m3 vody. Přitom již nyní došlo nad Velkým jezem ke zmenšení rozlivu povodně navážkami. Po dokončení hráze ve III. etapě bude z rozlivu vyřazen více než 10 x větší objem vody, než objem získaný v I. etapě.

Samotné ohrázování v I. etapě dostačuje pro ochranu Havlíčkovy kolonie na stoletou povodeň. Ochranný efekt zůstane zachován i bez bermy. Takové řešení PPO na Malši v I. etapě podporujeme (viz obr 2).

V Ć. Budějovicích, dne 10. prosince 2015

Občanské sdružení Malše Občanská iniciativa „Zachraňme Malák“

V pondělí se rozhodne

12/12/2015

V pondělí 14. 12. 2015 zastupitelstvo města definitivně rozhodne o PPO na Malši. Pokud máte čas a zajímá Vás, jak to dopadne, přijďte v 11 hodin na radnici do jednacího sálu zastupitelstva.

Vážení spoluobčané, Je to téměř půl roku, kdy jsme se my, obyvatelé Havlíčkovy kolonie, rozhodli ještě naposledy vzepřít se stavbě protipovodňových opatření, která jsou 16 let tvrdošíjně městem prosazována proti vůli značné části lidí, jejichž majetek má být opatřeními chráněn proti stoleté vodě. Kromě toho, že jsme zopakovali výhrady k PPO, které jsme vznášeli v průběhu 16 let, jsme předložili nové informace, které zpochybnily projekt I. etapy PPO. Průběžně jsme tyto informace dávali na web, na FB a informovali o nich členy zastupitelstva a média. Podpořilo nás mnoho lidí i z dalších městských částí – jak známo, Malák je park, jehož současnou podobu a charakter oceňují a užívají jej k rekreaci lidé z celých Budějc a blízkého okolí. Petici za pozastavení příprav realizace PPO a nalezení konsensuálního řešení celkem podepsalo 4 tis. občanů. Zde na FB se po spuštění profilu v červnu během pár dní připojilo 1500 přátel, drtivá většina z ČB. Lidé z Javorové ulice, která byla při povodni 2002 v Mladém nejvíce zaplavena a kterých se PPO také v dalším sledu mají týkat, se v tomto týdnu jasně vyjádřili v dopise zastupitelům, že nesouhlasí s navrženým řešením. A že způsob, jakým bylo toto řešení prosazováno, je pro ně nepřijatelný. Děkujeme Vám vše,, kteří jste nás podporovali svou účastí na jednáních zastupitelstva, případně sami vystoupili v diskuzi. V neposlední řadě děkujeme všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří s námi komunikovali, ať již po mailu nebo na osobních schůzkách. Byli jsme rádi, že jsou ochotni naslouchat a přemýšlet o našich argumentech. Bez ohledu na to, jak nakonec budou v pondělí hlasovat, velmi oceňujeme jejich vstřícnost. Samozřejmě, že zvláštní díky patří těm zastupitelkám a zastupitelům, kteří podporují náš požadavek na pozastavení realizace PPO a hledání řešení, které by bylo přijatelné pro co nejvíce lidí a které by naopak co nejméně lidem vadilo. DÍKY VÁM VŠEM, VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ a držme si v pondělí palce.

 

 

 

V Javorové ulici měli v roce 2002 1,3 m vody. Přesto lidé opatření v podobě, jaké je město už 16 let silově prosazuje, odmítají

11/12/2015

Obyvatelé této ulice rovněž v dopise poukazují na zastavování území u Špačků, kde se mohla voda neškodně rozlévat.

Dopis členům zastupitelstva

10/12/2015

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

kauzu PPO na Malši vnímá veřejnost velmi citlivě. Pořádat na toto téma neveřejný seminář nebyl vůči ní vstřícný krok. Veškeré informace z něj má totiž veřejnost pouze zprostředkovaně. Proto ještě jednou připomínáme tu nejpodstatnější informaci, která na neveřejném semináři zazněla:

Srovnávací výpočet obou variant potvrdil, že řešení s bermou v oblasti zástavby hladinu 100 leté povodně zvyšuje zhruba o 15 cm oproti řešení bez bermy. Výpočet nezpochybnitelně potvrdil, že ochranu Havlíčkovy kolonie proti 100 leté povodni lze řešit bez bermy.

A ještě jednu informaci, která naopak na semináři nedostala prostor:

Ačkoli variantu VD TBD sám její autor zpochybnil a nedoporučil, nic to nemění na tom, že variantu ohrázováním lze vyprojektovat ještě mnohem noblesněji a ohleduplněji ke krajině, a že právě to veřejnost poptává. Výška hrází ve variantě VD TBD byla navržena na povodňový průtok 695 m 3/s, přičemž při ochraně na Q100 je uvažován průtok 520 m 3/s. Veřejnost nepoptává masívní zemní hráze, ale subtilní zídky stejného charakteru, jaký mají ty navržené ve schváleném projektu I.etapy od firmy VH TRES.

Každé rozumné technické řešení lze vyprojektovat. Rozumné rovná se technickým výpočtem podložené. Je třeba oslovit projektanta s jasným rozumným zadáním, které má v našem případě nezpochybnitelnou podporu veřejnosti. Vstřícný projektant pak tomuto zadání technicky bezpochyby vyhoví.

Politické rozhodnutí o tom, jaké řešení bude nakonec zvoleno, je zcela v pravomoci zastupitelů. V posledních týdnech se tato skutečnost projevila v boji o hlasy pro schválení či proti schválení řešení s bermou. Výsledek tohoto boje, vyjádřený poměrem hlasů, byl a je velmi vyrovnaný. Pokud 23 a více zastupitelů schválí podpis smlouvy o financování řešení s bermou, bude toto řešení provedeno, přestože veřejnost je už přes 16 let zřetelně odmítá. Pokud bude berma přijata s převahou 1 či 2 hlasů ze 45, bude to jistě rozhodnutí demokratické a právoplatné, ale vůli veřejnosti přehlížející a k veřejnosti neohleduplné.

V Českých Budějovicích, dne 9.12.2015

Za občanskou iniciativu Zachraňme Malák

Tomáš Mráz, Vladimír Medla, Petr Hlinka

 

 

 

NEVEŘEJNÝ SEMINÁŘ

2/12/2015

30.11.2015 proběhl v zasedacím sále radnice neveřejný odborný seminář pro zastupitele na téma PPO na Malši, I.etapa.

Zúčastnilo se jej asi 30 zastupitelů včetně primátora a většiny členů rady města. Odborné pohledy na problematiku prezentovali ing.Vaclík (projekt s bermou), ing.Koťátko (projekt s ohrázováním), ing.Maťa (výpočty na povodňovém modelu), ing Vrzák (poslední doporučující posudek pro bermu) a ing.Zídek (Povodí Vltavy s.p.).

Veřejnost nebyla na seminář zvána, v rolích oponentů řešení I.etapy s bermou jsme se zúčastnili semináře v sestavě: Pavel Kolář, Petr Kunce, Stanislav Kovář, Petr Hlinka, Tomáš Mráz.

Pro uplatnění našich argumentů jsme dostali omezený prostor, takže jsme je nemohli uplatnit v dostatečné šíři a hloubce. K reakci před plénem na některá tvrzení odborníků jsme se bohužel vůbec nedostali. Seminář nebyl veřejnou diskuzí, po které v souvislosti s PPO na Malši veřejnost volá.

Na semináři se zcela potvrdily zásadní informace:

1) I. etapa chrání jen a pouze Havlíčkovu kolonii. Nechrání střed města, Pražské předměstí, Mladé ani levý břeh Malše.

2) Návrh řešení s bermou primárně vychází z konceptu „Město a voda“. http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/mesto-a-voda/stranky/mesto-a-voda.aspx

3)Na bermu v I.etapě bude navazovat obtok (souběžné suché koryto v pravobřežní louce Malše) ve II.etapě. Na projektu obtoku projektant již pracuje. Zadání tohoto řešení proběhlo bez účasti veřejnosti (možná s výjimkou zastupitelů).

4) Řešení s bermou hájí zejména odborná veřejnost. Občanská veřejnost toto řešení spíše odmítá (proto jeho prosazování trvá už 16 let) a poptává vypracování řešení bez brutálního zásahu do parku.

5) Z aktuálního srovnávacího výpočtu pro obě varianty (s bermou x bez bermy) jasně vyplývá, že:

–  berma zvyšuje hladinu při stoleté povodni v oblasti zástavby mezi Kaplířovou a Burianovou ulicí

– berma snižuje hladinu při stoleté povodni v oblasti Malého jezu

ohrázování navržené ve schváleném projektu zajistí ochranu Havlíčkovy kolonie proti stoleté povodni i bez odbagrování bermy a vykácení stromů v ní.

Poslední odrážka k bodu 5) by mohla být přijatelným a rozumným kompromisním vyřešením sporu o podobu protipovodňových opatření na Malši.

Změna – seminář k PPO  už 30.11. 2015

20/11/2015

Seminář pro zastupitele se koná už 30. listopadu. Vypadá to, že zastupitelstvo chce rozhodnout o celé kauze na prosincovém zasedání.

 

 

 

Odložení projednávání PPO na jednání zastupitelstva

17/11/2015

Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 12. 10. 2015 opět odložili projednání bodu týkajícího se PPO na Malši. Začátkem ledna by se měl uskutečnit seminář, na kterém by se měli s kauzou PPO blíže seznámit. ​

http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/protesty-mohou-uplne-zastavit-stavbu-protipovodnovych-opatreni-na-malsi–1553614

 

 

Společné prohlášení občanského sdružení Malše a iniciativy Zachraňme Malák

11/11/2015

​SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Občanské sdružení Malše a občanská iniciativa „Zachraňme Malák“ předstupují před veřejnost s tímto společným prohlášením:

Město České Budějovice hodlá provést I. etapu protipovodňových opatření na Malši. Projekt představuje brutální zásah do parku podél řeky Malše. Má být vykáceno stabilní a vitální stromořadí javorů a lip. Se způsobem provedení a jeho výslednou podobou velká část veřejnosti zásadně nesouhlasí a odmítají ho masově i obyvatelé z lokality, která má být ochráněna.

Projekt I. etapy je zásadním způsobem zastaralý. Návrh úprav, včetně bermy podél řeky Malše, vychází z výpočtu na povodňovém modelu města z roku 2004. Tento model doznal v posledních letech tolik zásadních změn a průběh hladiny Q100 se natolik změnil, že realizovat PPO podle projektu I. etapy lze bez nadsázky označit za  svévolné poškozování životního prostředí.

Občanské sdružení Malše a občanská iniciativa Zachraňme Malák objednala u firmy DHI Hydroinform a.s., která spravuje povodňový model města, aktuální výpočet hladiny pro ohrázování Havlíčkovy kolonie, které bylo v minulosti navrženo firmou VD TBD a.s. jako alternativní projekt. Hladina podle aktuálního výpočtu na současně platném modelu je o 30 až 50 cm níže, než byla v roce 2004. Velmi podobným způsobem bude ovlivněna i hladina Q100 pro I. etapu.

Město si pro posvěcení realizace I. etapy objednalo posudek od firmy HG Partner s.r.o. z Úval. Tento posudek provedení I. etapy doporučuje. Posudek obsahuje celou řadu chybných údajů a nepodložených tvrzení. Při posuzování autor posudku vychází ze zastaralých výpočtů, které navíc ještě  zkresluje. Posudek založený na neplatných vstupních údajích, který považuje bermu za lepší urbanistické řešení než stávající parkovou úpravu, a který preferuje realizaci tohoto záměru silou, proti vůli obyvatel, nemůže být považován za objektivní.

Je zásadním profesním pochybením jak autora návrhu I. etapy, tak i zhotovitele posudku, že neprovedli kontrolní výpočet na platném povodňového modelu, nepracují s aktuálními hladinami a pro hodnocení návrhů používají zastaralé výpočty. Takové pochybení je u autorizovaných osob nepřijatelné.

Občanské sdružení Malše i občanská iniciativa Zachraňme Malák nesouhlasí s projektem I. etapy a nesouhlasí i s doporučujícím posudkem firmy HG Partner s.r.o. Projekt I. etapy není zpracován podle platného povodňového modelu města Č. Budějovice. Doporučující posudek opakuje stejnou chybu, a navíc i tyto zastaralé údaje v posudku ještě zkresluje. Trváme na tom, aby byl projekt přepracován podle aktuálních dat, aby byla k projednávání PPO přizvána veřejnost a aby byla zachována parková úprava podél řeky, protože to současný výpočet na povodňovém modelu bez problémů umožňuje.

Vyzýváme proto zastupitele města, aby odmítli realizaci I. etapy, která představuje zcela nepřiměřený zásah do parkové úpravy podél řeky Malše, opatření jsou navržena podle zastaralého projektu a jsou doporučována posudkem, který vychází z neplatných výpočtů hladiny Q100.

V Č. Budějovicích, dne 10. listopadu 2015

Ing. Pavel Kolář a Ing. Tomáš Mráz

 

 

 

Oponentní vyjádření k posudku HG Partner s.r.o.

10/11/2015

Město České Budějovice si objednalo posudek  I.etapy PPO na Malši. V přiloženém dokumentu naleznete oponentní vyjádření o. s. Malše a iniciativy Zachraňme Malák k tomuto posudku.

Posudek HG Partners je k dispozici na webu města:

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/protipovodnova-ochrana/Documents/posouzen%C3%AD%20projektu%20Protipovod%C5%88ov%C3%BDch%20opat%C5%99en%C3%AD%20na%20Mal%C5%A1i,%20%C3%BAsek%20Mal%C3%BD%20jez%20-%20Kapl%C3%AD%C5%99ova.pdf

 

 

Otázky a odpovědi k I. etapě PPO na Malši

26/10/2015

Otázky a odpovědi: otázky_a_odpovědi_k_i._etapě_ppo_na_malši_akt

 

 

 

O Malák začal bojovat před 15 lety –  v příloze rozhovor s ing. Pavlem Kolářem – ČBDeník

18/10/2015

​Na jednání zastupitelstva 21.9.2015

​Na druhém setkání u Maláku v září 2015 (Pavel Kolář vlevo s kšiltovkou, k občanům hovoří náměstek primátora Petr Holický)

Rozhovor: rozhovor_kolář_17_10_2015

Reportáž Jihočeské televize k PPO na Malši z jednání zastupitelstva 12.10.2015

15/10/2015

​Reportáž ke zhlédnutí na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=yIauw1I6eeE&index=3&list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n

 

 

Projekt I. etapy PPO na Malši obsahuje závažné chyby

12/10/2015

Navrhované úpravy nejsou navrženy na Q100. Na dnešním zasedání zastupitelstva města to sdělil předseda o. s. Malše ing. Pavel Kolář. Přečtěte si celý jeho příspěvek. Na vystoupení ing. Koláře navázal ve svém příspěvku ing. Tomáš Mráz z  iniciativy Zachraňme Malák.

Ing. Pavel Kolář

Vážení přítomní,

přesto, že dnes není na programu schvalování smlouvy s Povodím Vltavy na realizaci I. etapy PPO na Malši, rád bych vám sdělil několik poznámek k tomuto tématu.

První poznámka se týká projektu I. etapy, na jehož realizaci se má město finančně podílet. Tento projekt obsahuje závažné chyby. Navrhované úpravy nejsou navrženy na Q100. Jak je to možné se pokusím vysvětlit.

V roce 2006 nabídlo město občanům v Havlíčkově kolonii kompromis, nebude provedena berma až k Modrému mostu, ale skončí u Kaplířovy ulice, kde se stávající park směrem k městu již rozšiřuje. Nebyli jsme nijak nadšeni a požadovali jsme kontrolní výpočet na modelu, zda tato úprava bude samostatně funkční. Lidově řečeno, zda se nejedná o salámovou metodu.

Primátor Tetter nám vyhověl a tento výpočet byl zadán. Byla vypočtena hladina Q100, na kterou bylo potřeba dimenzovat veškeré ochranné prvky, tj. zídky nebo hrázky. Firma Hydroinform v posudku konstatovala, že navrhované úpravy řeší protipovodňovou ochranu I. etapy na Q100.

Jaké bylo ovšem moje překvapení, když jsem nyní zjistil, že autor návrhu I. etapy nepřevzal výpočet hladin z tohoto posudku, ale použil pro návrh ohrázování nižší hladinu, která byla vypočtena již dříve pro návrh s bermou až k Modrému mostu. V důsledku toho, je naprojektovaná ochranná zídka okolo zástavby v I. etapě nejméně o 15 cm nižší, než by měla být podle modelového výpočtu pro tuto etapu. Odborně řečeno, projekt I. etapy není samostatně funkční na Q100.

Je to učebnicový příklad salámové metody, protože nižším ohrázováním v I. etapě se další pokračování bermy k Modrému mostu vynutí.

Druhá poznámka se týká tzv. variantního řešení PPO, o kterém se nyní také dost mluví. Variantní řešení zpracované firmou VD TBD bylo navrženo pro stejnou návrhovou povodeň jako všechny návrhy ostatní, nepočítá ovšem s likvidací parku podél řeky. Nemusím asi připomínat, že o park a o stromy od počátku především jde. Zdůrazňuji, že pro toto variantní řešení stačí navýšit ochrannou zídku podél zástavby o 10 cm a stoletá povodeň zůstane v korytě i bez bermy.

Poslední poznámka je věnována argumentu, který se často připomíná, že na projektu bermy se shodli všichni vodohospodáři, kteří jej posuzovali. Ano, vodohospodáři propojení nějak s tímto projektem, jej podpořili. Mám zde v ruce posudek předešlého generálního ředitele Povodí Vltavy, Ing. Petra Hudlera, který je Budějčák, a problematika povodňových situací na Malši je mu důvěrně známa. Mimochodem byl to on, kdo při povodních v roce 2002 zachránil Havlíčkovu kolonii od katastrofy. Osobně zajistil odstranění stržené lávky z koryta Malše před druhou vlnou povodně, kdy reálně hrozilo, že ocelová konstrukce lávky zatarasí průtok pod mostem v Mánesovce.

Jeho posudek máte k dispozici ve složce.

Dovolte, abych z posudku citoval jeho závěr:

Navrhované řešení PPO s bermou v Havlíčkově kolonii považuji za brutální zásah do stávajícího režimu vodního toku i sadové úpravy. Výsledkem ekonomicky náročné úpravy bude velmi sporný výsledek ve snížení hladiny Q100. Toto lokální řešení PPO považuji za nevhodné a nedoporučuji jeho realizaci. Tolik Ing. Hudler.

Závěrem vás chci požádat, abyste ustoupili od realizace pochybného projektu a zvážili pouhé ohrázkování, protože této variantě, při které bude zachován park, dávají obyvatelé Havlíčkovy kolonie přednost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Ing. Tomáš Mráz

Dobrý den vážení spoluobčané, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený pane primátore!

Stručně se ve čtyřech bodech vyjádřím ke stavbě I.etapy PPO na Malši v našem městě:

  1. Na webu města chybí důležité přílohy k projektu I.etapy:
  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Rozvinutý pohled na IO3 – Pravobřežní ochrannou bariéru.

V uvedených přílohách jsou zásadní informace ke stavbě. Jde mj. o informace související s tím, o čem zde hovořil ing.Pavel Kolář. Prosím o doplnění těchto příloh na web města.

  1. V projektu stavby, v příloze „Říční příčné profily P7-P12“ je uvedeno:

U profilů P7 a P8, což jsou místa po proudu Malše pod Kaplířovou ulicí, kde už není ochranná zídka, je poznámka:

Zamezení rozlivu bude řešit uvažovaná následující etapa PPO, úsek „Kaplířova-M.Vydrové“ (před její realizací bude rozliv v případě povodně eliminován provizorní pytlovou hrázkou).

Také z této poznámky vyplývá, že stavba by v budoucnu měla pokračovat až k Modrému mostu v ulici M.Vydrové.

  1. K pravomocnému stavebnímu povolení, vydanému pro stavbu I.etapy:

Odbor ochrany ŽP Magistrátu města ČB jako příslušný vodoprávní úřad vydal 18.2.2013 pro stavbu I.etapy stavební povolení pro stavebníka „Statutární město České Budějovice“.

Vlastníci přilehlých nemovitostí se odvolali ke krajskému úřadu. Namítali, že projekt neobsahuje statické posouzení vlivu stavby na stávající zástavbu.

Krajský úřad, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví námitce vyhověl a stavební povolení dne 22.5.2013 zrušil a věc vrátil vodoprávnímu úřadu Magistrátu města k novému projednání.

Tento úřad pak vyzval dne 3.6.2013 stavebníka k doplnění spisové dokumentace o:

Statické posouzení vlivu umisťované stavby včetně dopravy na staveniště na zástavbu přilehlých rodinných domů.

Toto statické posouzení bylo doplněno pouze v části, týkající se dopravy. Byla provedena dynamická zkouška a ta potvrdila, že vliv dopravy na přilehlou zástavbu bude v přijatelných mezích.

Ovšem statické posouzení vlivu umisťované stavby na zástavbu přilehlých rodinných domů provedeno nebylo. Nebyl totiž proveden zejména statický posudek stability nově navrhovaných svahů a tím vliv stavby na stávající zástavbu. Doplnění spisové dokumentace tedy neproběhlo v celém rozsahu požadovaném vodoprávním úřadem.

Vodoprávní úřad přesto dne 28.3.2014 znovu vydal pro I.etapu stavební povolení a vyvěsil je na úřední desce.

Pokud se mýlím a statické posouzení stability svahů vypracováno bylo, pak prosím, ať je rovněž vyvěšeno na webu města a doplněno do spisové dokumentace.

  1. Počty podpisů:

Petici iniciativy Zachraňme Malák podepsalo k dnešnímu dni 3812 občanů. V tom 610 občanů bydlících v území, které by mělo být stavbou chráněno.

Dopis, který máte v informačním letáku, podepsalo 504 občanů.

​Děkuji vám za pozornost.

 

 

Variantní řešení – infomateriál k jednání zastupitelstva o I. etapě PPO 

12/10/2015

Informační materiál k jednání Zastupitelstva Města České Budějovice o I. etapě plánovaných protipovodňových opatření na Malši, předaný zastupitelům v pondělí 12. 10. 2015.

2. dopis zastupitelům

7/10/2015

Druhý dopis zastupitelům před jejich jednáním v pondělí 12. října 2015 je možné podepsat NA TÉTO STRÁNCE: http://zachranme-malak.weebly.com/2-dopis-zastupitel367m.html Děkujeme.

 

 

Vystoupení na jednání zastupitelstva 21. září 2015

7/10/2015

Některá vystoupení občanů k plánovaným protipovodňovým opatřením na Malši v průběhu jednání zastupitelstva Města České Budějovice dne 21. září 2015.

Slavomír Mlčoch
https://youtu.be/AQPhil6m_Bw?t=10s

Pavel Kolář
občanské sdružení Malše
https://youtu.be/AQPhil6m_Bw?t=4m

Petr Hlinka
Iniciativa Zachraňme Malák
​​https://youtu.be/AQPhil6m_Bw?t=8m21s

Tomáš Mráz
Iniciativa Zachraňme Malák
https://youtu.be/AQPhil6m_Bw?t=8m21s

Varianta PPO bez kácení a bagrování existuje

4/10/2015

Navrhovaná PPO na Malši v I. etapě předpokládají OHRÁZOVÁNÍ obytné čtvrti a zároveň bagrování parku podél Malše a pokácení vitálního stromořadí javorů a dalších stromů. Pokud se bagrování parku neprovede a stromy neporazí, tak zcela postačuje, aby OHRÁZOVÁNÍ bylo na konci zástavby o 10 – 20 cm vyšší. Pro návrhovou povodeň Q100 bude ochrana obytné čtvrti zajištěna na stejné úrovni.

Jak ochránit Havlíčkovu kolonii před stoletou vodou?

28/9/2015

Ing. Pavel Kolář k tzv.pasivní variantě ohrázováním. S tímto řešením nebyla seznámena  veřejnost ani zastupitelé, ačkoliv splňuje PPO na Malši podstatně šetrnějším způsobem vůči životnímu prostředí. Variantní návrh je k dispozici od roku 2004 na Magistrátu města České Budějovice, který projekt objednal.

https://youtu.be/LXWfknxzxaI

 

 

 

Centrum města je proti stoleté vodě chráněno už dnes.

27/9/2015

Světle modře jsou vyznačena území, která by byla zaplavena při stoleté povodni (Q100) a stávající úrovni protipovodňových opatření. Centrum města je z větší části proti stoleté vodě chráněno již dnes.

Druhé setkání u Maláku

22/9/2015

Nestihli jste minulý týden přijít k Maláku na diskuzi k protipovodňovým opatřením na Malši? Podívejte se na krátký záznam. Včera jsme ho také pustili zastupitelům na zasedání.

https://youtu.be/0Zpf3mKH1rk

 

 

 

Informace z dnešního jednání zastupitelstva

21/9/2015

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli podpořit naši společnou věc na dnešní zastupitelstvo. Jak jsme slíbili, předali jsme elektronicky, jednotlivě každému zastupiteli, Vámi podepsaný dopis k bodům 13 a 14 jednání Zastupitelstva Města České Budějovice. Do nedělního večera jej podepsalo 320 obyvatel Českých Budějovic a dalších asi 20 příznivců z okolí. I když body byly staženy z programu jednání, ke každému zastupiteli se váš hlas donesl. Děkujeme, zachovejte nám Vaši přízeň. V rámci veřejné diskuse k problematice PPO vystoupilo 6 řečníků, za petiční výbor Zachraňme Malák  Petr Hlinka a Tomáš Mráz. Zastupitelé dostali informační brožury i podkladové materiály. V tuto chvíli tedy bagry nevyjedou, ale rozhodnutí je pouze o několik týdnů odloženo. Sběr podpisů pod petici pokračuje (k dnešku přes 3500 podpisů) a my v naší činnosti také. Sledujte nás na zde na webu a na FB.

 

 

 

Jak jsme se to dověděli…a další historie kauzy PPO na Malši

20/9/2015

“Teprve když se někdo na životním prostředí na magistrátu zděsil z předloženého návrhu a informoval své známé, věci se pohnuly. Vznikla petice a odpor veřejnosti a teprve poté začali radní komunikovat, ovšem tak, aby záměr obyvatelům vnutili.” říká Pavel Kolář, který za Malák bojuje už 15 let. Zárodky projektu však spadají dokonce do roku 1997, kdy se začal tvořit územní plán Českých Budějovic.

Činnost_i

Činnost_iii

stanovisko_č_1

stanovisko_č_2

stanovisko_č_3

stanovisko_č_4

stanovisko_č_5

 

 

Reakce iniciativy ZACHRAŇME MALÁK na vyjádření náměstka primátora ing. Petra Holického zveřejněné na webu města 14.9.2015 respektive 16.9.2015

19/9/2015

Reakce iniciativy ZACHRAŇME MALÁK na vyjádření náměstka primátora ing. Petra Holického “Ochrana proti velké vodě je prioritou

P.Holický(PH):Plánovanou strategickou stavbu – protipovodňová opatření na Malši – dlouhé roky odsouvaly protesty jednotlivců.
Tomáš Mráz(TM):Rozumí se v tomto textu plánovanou strategickou stavbou pouze I. etapa, ke které je veřejně dostupná detailní dokumentace, nebo i předpokládané etapy další? Pokud ano, proč tedy není tato strategická stavba prezentována srozumitelně jako celek? 

PH:Přitom všichni dobře víme, že stačí několik vydatných dešťů a město ležící na soutoku dvou řek ohrožují povodně. Po více než patnácti letech má stavba, která je nezbytná nejen pro současnou, ale samozřejmě i pro budoucí generaci, právoplatné stavební povolení. Mnozí z těch, které velká voda v roce 2002 bezprostředně ohrožovala si řeknou, že si město dávalo načas.
TM:Těm, kteří si toto říkají, by mělo být vysvětleno, že navržená PPO je proti povodni 2002 neochrání. Sdělit tuto informaci občanům by si měla radnice vytyčit jako jeden z hlavních úkolů v souvislosti s PPO.

PH:Stavba ale byla od svého začátku pod drobnohledem jejích odpůrců, a tak musela projít dlouhou cestou lemovanou odbornými posudky, diskuzemi, výpočty, průběh stavebního řízení byl dokonce podroben přezkumu Nejvyšším správním soudem až projekt dostal souhlas v rámci řízení EIA.
TM:Uvedené procesy by měly proběhnout u každé podobné stavby bez ohledu na to, pod drobnohledem koho je. Proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv.EIA) byl, bohužel, ukončen ve fázi zjišťovacího řízení. V jeho závěru byly stanoveny podmínky, za jakých nebude záměr dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Veřejné projednání vlivu stavby na životní prostředí, které ukládá zákon v případě tzv. velké EIA, se tak neuskutečnilo.

PH:Argumenty protestujících byly postupně vyvraceny a jejich připomínky zohledněny. I z toho je patrné, že rozhodně nejde o nějaké momentální emočně subjektivní rozhodnutí úzké zájmové skupiny. O ochraně města proti povodni rozhodlo zastupitelstvo.
TM:Zmíněné stavby PPO na Malši jsou v územním plánu vedeny jako veřejně prospěšné. Mají být postaveny na veřejných pozemcích a za veřejné peníze. Z toho dovozujeme, že by měly být ve veřejném zájmu. Jak byl tento veřejný záměr zjišťován, jak byl vyhodnocen a jak je respektován?

PH:Často se v našem státě mluví o přijímání zodpovědnosti, a to nejen v souvislosti s politickou reprezentací. Představitelé města se po volbách zpravidla mění, ale odpovědnost zůstává. Za jejich rozhodnutím by mělo být vždy jasné, že jeho hlavním smyslem byly zájmy majority, tedy nezpochybnitelné většiny.
TM:Může město doložit, o jakou majoritu a jaké její zájmy šlo v případě navrhovaných PPO na Malši? Náš postoj k navržené podobě I.etapy můžeme doložit v současné době více než 3500 podpisů.

PH:Pokud víme, že Malše je v tuto chvíli pro České Budějovice stálou hrozbou, musíme zakročit, a to navzdory tomu, že se to nemusí každému líbit.
TM:Nejsme proti ochraně před povodněmi – veřejnou diskusi o chtěnosti, účelnosti a podobě PPO ale považujeme za nezbytnou.Cit:“V liberální společnosti patří protipovodňová ochrana k problémům konsensuálního typu. I když se většinou řeší za účasti dotací z různých zdrojů, v zásadě jde o to, že ti, kterým vznikají škody a mají zájem je omezit, se snaží získat podporu nezúčastněných subjektů – někdy dost obtížně a většinou za cenu jistých kompenzací. Proto případ, kdy občané, kterým by navrhovaná protipovodňová opalření měla přinést užitek, v zásadě s tímto řešením (v nezanedbatelném počtu) nesouhlasí, stojí za hlubší úvahu – minimálně v rámci argumentů, které lze uvést proti navrhovaným relativně velkým technickým zásahům proti povodňovému ohrožení.“- Prof Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Ladislav Satrapa, CSc -Vyjádření k opatřením navrhovaným pro zvýšení míry ochrany před povodněmi na MAlši v Českých Budějovicích z r.2000.

PH:Nutno připomenout, že se město nikdy neotočilo k odpůrcům opatření zády, naopak je vyzvalo, aby své věcné připomínky či náměty doručilo na radnici. Této možnosti nikdo z nich nevyužil!
TM: Připomínky jsme podali za občanskou iniciativu Zachraňme Malák ve stanoveném termínu. Jsou vyvěšeny na našem webu. 31.8.2015 bylo na radnici pod vedením ing. Holického jednání, kterého jsme se zúčastnili. Naše připomínky na tomto jednání nebyly akceptovány.(Město zveřejnilo 16.9.2015 na webu opravenou verzi,ve které již není formulace, že nikdo nevyužil možnosti podat připomínky).

PH:I proto je třeba mít na paměti, že navržené opatření zamezí nebezpečí důsledků povodní, které mohou naše město v budoucnu opět postihnout.

 

 

Druhé setkání u Maláku – fotografie

15/9/2015

Druhé setkání u Maláku

15/9/2015

Návrhy ke stavbě I. etapy PPO (s odkazem na výzvu vyvěšenou na webu města České Budějovice

13/9/2015

K rukám ing. Petra Holického

pověřeného výkonem pravomoci primátora města České Budějovice

Návrhy ke stavbě I.etapy protipovodňových opatření na Malši

(s odkazem na výzvu, vyvěšenou na webu města České Budějovice)

  1. Pozastavme přípravy k realizaci stavby a podrobme celou kauzu důkladné a hluboké veřejné diskuzi. Diskuzi pak vyhodnoťme a na základě vyhodnocení této diskuze pak postupujme dále.
  2. Aby bod 1.měl smysl, navrhujeme, ať město informuje občany o záměru (stavbě) v dostatečné šíři, hloubce a s dostatečným předstihem před realizací. Informování nechť je realizováno formou veřejných mítinků za účasti zastupitelů, zadavatelů záměru a patřičných odborníků.

V Českých Budějovicích dne 20.8.201

Petiční výbor občanské iniciativy Zachraňme Malák:

Tomáš Mráz, Karla Buriana 3, 370 01 České Budějovice

Petr Hlinka, Budovcova 1, 370 01 České Budějovice

Vladimír Medla, Na Nábřeží 13, 370 01 České Budějovice

 

 

Brožurka k I. etapě PPO ke stažení 

12/9/2015

o iniciativě Zachraňme Malák  ***protipovodňové hlavolamy***infokomiks k I. Etapě

Brožurka: 2015-09-10_infobrozura_malak_web_mail__2_

 

 

Vzrostlé stromy u Maláku

11/9/2015

Vzrostlé stromy jsou v dotčeném území kvalitou, kterou oceňují lidé, kteří tady bydlí i lidé, kteří se sem chodí rekreovat. V případě jejich pokácení a částečného nahrazení novými je třeba vědět, že než nové stromy dorostou do velikosti, kdy začnou plnit své funkce, uplyne zhruba 40 let. Vzrostlé stromy zde plní několik funkcí: Estetickou, protierozní, mají vliv na mikroklima daného prostředí (mohli jsme se o tom přesvědčit při nedávné vlně veder), vliv na kvalitu ovzduší.

Stromy, které mají být vykáceny v souvislosti s I. etapou PPO na nábřeží, jsou staré cca 70 let (na mapě z roku 1952 -http://kontaminace.cenia.cz/- už je stromořadí viditelné), na břehové hraně i více. Vzhledem k jejich současné kondici mají šanci tu být dalších mnoho a mnoho let. Javory se ve zdejších podmínkách mohou dožít zhruba 150 let, u lip je to ještě více.

Stromy oceňují i odborníci:

Citace z posudku dendrologa ing.Petra Kunceho ze dne 18.5.2006 – „Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny k žádosti o plošné smýcení dřevin“:

„Jedná se o vysoce kvalitní liniový porost převáženě listnatých stromů, které byly cíleně vysázeny jako vegetační doprovod koryta a tvoří zde cenný estetický prvek, jehož hodnotu ještě překračuje hodnota protierozní a půdoochranná. Pozemek na nábřeží má rovinatý charakter, bez vyvýšenin nebo ploch, které by ovlivňovaly reliéf terénu a tím průtočnost na pozemcích v okolí říčního koryta. Z druhového hlediska jde s výjimkou břízy o dlouhověké dřeviny s typicky dobrým ukotvením v podloží, jejich kořenové soustavy celý povrchový prostor přiléhající k břehu řeky zpevňují a stabilizují. Stromořadí zde přečkalo rozsáhlé povodně v roce 2002, aniž by došlo k jeho narušení, poškození či zjevnému zhoršení zdravotního stavu některé z uvedených dřevin. Je ukázkou velmi dobře fungujícího biologického prvku v blízkosti říčního koryta a pro svoji ojedinělost v říční nivě je hojně využíváno pro rekreační a oddechovou činnost v blízkosti centra….“

Jak vysoko byla voda v roce 2002 a proti jaké vodě jsou navržena PPO – Q100 a výška ochranné zídky odpovídá údajům z projektové dokumentace a hydraulickému posouzení z roku 2004 a 2006. Podle nových výpočtů vychází hladina Q100 níž

11/9/2015

Takto vypadají jednotlivé úrovně a hladiny promítnuté do reality ulice Karla Buriana…Zaneseno na základě údajů v projektu, které vychází z hydraulického posouzení z roku 2004 a 2006.  V roce 2013 byl digitální povodňový model města aktualizován (mj. na základě zpřesněných dat v průběhu povodně 2013). Výpočet na novém povodňovém modelu města prokázal, že hladina stoleté vody na rohu ulic Karla Buriana a Na Nábřeží je o několik desítek cm nižší, než je uvažována v projektu. viz video: http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/prosincove-setkani-u-maleho-jezu.html?mm=6641218 . Projekt, který se má realizovat, je morálně zastaralý.

Video z minulého setkání na Maláku – 24. 6. 2015

7/9/2015

Jan Červený natočil krátké video. Podívejte se, o co vlastně u Maláku jde.

https://youtu.be/ZmmqbflS7Ss

 

 

Jednání na radnici

6/9/2015

31.8. se konalo na radnici jednání zástupců města, investora a projektanta s občany na téma PPO na Malši. Pravděpodobně šlo o společné setkání zástupců města, investora a projektanta s občany k vypořádání připomínek občanů (avizované městem 13.7.2015). Jednání vedl zastupující primátor ing. Holický, přítomni byli projektant, zástupce Povodí, další 2 zastupitelé, vedoucí investičního odboru, členové územní komise a 4 občané, z toho tři členové petičního výboru.

Dojem z jednání: I. etapa se stavět bude.

Pro nás nejpřekvapivější informace z jednání: neexistuje celková koncepce PPO na Malši v podrobnějším zpracování, než je tomu v územním plánu, např. ve formě studie.

 

 

 

Dopis generálnímu řediteli Povodí Vltava

24/8/2015

Ke stažení zde: dopis_gr_povodi_vltavy

 

 

PPO až k Modrému mostu stále ve hře

20/8/2015

V dokumentaci ke stavebnímu povolení na I. etapu PPO, úsek Malý jez-Kaplířova, na výkrese 2.b.3 „Říční příčné profily P7-P12“ je u profilů P7 a P8 poznámka:

Zamezení rozlivu bude řešit uvažovaná další etapa PPO, úsek „Kaplířova-M.Vydrové“. Před její realizací bude rozliv v příp. povodně eliminován provizorní pytlovou hrázkou). Linie PPO vedoucí až k ulici Marie Vydrové, resp. Modrému mostu, je rovněž vyznačena v příloze č. 1 posudku strategického experta, jehož vypracování zadalo Povodí Vltavy a který je jedním z podkladů žádosti o dotaci na financování I. etapy PPO.

Požádali jsme Povodí Vltavy o vysvětlení, proč je linie PPO vyznačena až k ulici Marie Vydrové, když se projekt I.etapy týká úseku Malý jez-Kaplířova ulice.

V odpovědi je uvedeno, že: „Situace v příloze obsahuje tiskovou chybu, resp. původní rozsah záměru – je zde naznačena bariéra až k ulici Marie Vydrové. Výtisk této situace pochází z předchozích stupňů dokumentace, kdy se uvažovalo s delší bariérou, která však nadále zůstává ve výhledu jako součást případné další etapy protipovodňové ochrany tohoto území.“

Informace z webu města České Budějovice zveřejněná 13. 7. 2015

13/7/2015

“Projekt ke stavebnímu povolení první etapy protipovodňových opatření na řece Malši je k vidění na webových stránkách města www.c-budejovice.cz hned na úvodní straně. Kromě projektu jsou na stránce umístěny informace vztahující se k této stavbě, které budou aktuálně doplňovány. Široká veřejnost se tak může s projektovou dokumentací důkladně seznámit. Případné konstruktivní návrhy občanů v písemné podobě, které v šestnáctiletém procesu tvorby projektu, kdy občany zastupovalo Občanské sdružení Malše, nebyly diskutovány, lze doručit do kanceláře náměstka primátora Petra Holického do 23. srpna 2015. Společné setkání zástupců města, investora a projektanta s občany na dané téma, kde budou probírány případné návrhy občanů a podáno vysvětlení k dalšímu postupu, se uskuteční v září 2015.”

 

 

 

Zasedání zastupitelstva 29. 6. 2015

29/6/2015

Bod 19 byl stažen z dnešního programu jednání zastupitelstva. Mělo se v něm jednat o smlouvě mezi městem, Povodím Vltavy a Ministerstvem zemědělství o financování (dotaci) I. etapy protipovodňových opatření na Malši. Tímto krokem zastupitelé vyšli vstříc našemu požadavku na pozastavení příprav k realizaci a umožnění veřejné diskuze k problému. Vystoupili jsme ve 13 hodin v diskuzi občanů, zastupitelům za vstřícný krok poděkovali a shrnuli naše stanovisko: Chceme protipovodňová opatření na Malši, ale řešená jinak než ve schváleném projektu. Přečetli jsme text petice a konstatovali, že k dnešnímu poledni ji podepsalo VÍCE NEŽ 1 700 lidí. Podpisy a vyjádření podpory jsou náš nejpádnější argument a my DĚKUJEME VŠEM, kteří tento argument svým podpisem, podporou zde na tomto FB profilu, účastí na dnešním jednání zastupitelstva či jiným způsobem posílili. PETIČNÍ AKCE POKRAČUJE I BĚHEM PRÁZDNIN dál a my v naší činnosti také. Budeme vás informovat. Zůstaňme spolu.

Petr Hlinka, Vladimír Medla, Tomáš Mráz

První setkání u Maláku

25/6/2015

Na první setkání u Maláku dorazilo asi 300 lidí.

Zveme občany na místo plánovaného činu

2015/06/22

Chystáme informační mítink

21/6/2015

Označili jsme 36 stromů, které by měly být pokáceny na louce na nábřeží, červenou páskou.