2. dopis zastupitelům

Na jednání Zastupitelstva Města České Budějovice 21. září 2015 byl bod týkající se plánovaných protipovodňových opatření na Malši původně přesunut na následující jednání 12. 10. 2015. V programu zasedání 12.10. 2015 zveřejněném na webu města však tento bod není zařazen.  Přesto chceme na zasedání přijít a vystoupit ve 13 hodin v rámci bodu diskuze veřejnosti a vyzvat zastupitelky a zastupitele, aby zvážili, jakým způsobem o opatřeních v budoucnu hlasovat.  

Pokud s textem souhlasíte a jste občany Českých Budějovic, vyplňte prosím všechna pole ve formuláři pod dopisem. Udělejte to prosím i v případě, že jste již podepsali petici i první dopis. My vaše podpisy připojíme pod text dopisu a takto podepsané dopisy pošleme před jednáním zastupitelstva  jmenovitě každému ze zastupitelstva.

Osobní údaje, které nám poskytnete, připojíme pouze pod tento dopis a následně je z naší databáze odstraníme.

Následuje text dopisu:

Plánovaná protipovodňová opatření na Malši

Dobrý den,

obracíme se na Vás opakovaně ve věci I. etapy plánovaných protipovodňových opatření na Malši.

Město nám nedokázalo srozumitelně prezentovat a obhájit celý tento strategický projekt. Nebyla představena ucelená koncepce PPO na celém území od Modrého mostu až ke Špačkům. Informace k dalším etapám jsou útržkovité a obtížně srozumitelné. Zároveň je různost domněnek, informací a interpretací pro laickou veřejnost již taková, že se zdá logické v tuto chvíli zahájení realizace 1. etapy odložit. Celou koncepci PPO pak aktivně představit veřejnosti a vyvolat o tomto projektu konstruktivní diskusi. 

Je pro nás  velmi důležité se v této věci angažovat, protože Malý jez a jeho okolí je výjimečnou lokalitou, která velmi dobře a široce slouží velké části obyvatel města. Zásah do této lokality je pro nás málo srozumitelný, špatně vyargumentovaný a vyvolává pochybnosti.

Žádáme Vás tedy o důkladné uvážení, jak budete jednat a hlasovat o bodu, který se týká I. etapy PPO na Malši. Zásahy do území, ke kterým při stavbě 1. etapy dojde, jsou již nevratné.

Děkujeme.                                                                                                                                           České Budějovice, 30. 9. 2015