DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA PŘED JEDNÁNÍM ZASTUPITELSTVA 21. 9. 2015

Předkládáme text dopisu, který chceme zaslat zastupitelům před jednáním zastupitelstva 21. 9. 2015. Pokud s jeho textem souhlasíte a jste občany Českých Budějovic, vyplňte prosím všechna pole ve formuláři pod dopisem. My vaše podpisy připojíme pod text dopisu a takto podepsané dopisy pošleme jmenovitě každému ze zastupitelů v neděli v poledne. Není to druhá petice, je to dopis, kterým chceme apelovat na zastupitele před nadcházejícím jednáním.

Osobní údaje, které nám poskytnete, připojíme pouze pod tento dopis a následně je z naší databáze odstraníme.

Následuje text dopisu:

Plánovaná protipovodňová opatření na Malši

Dobrý den,

obracíme se na Vás ve věci I. etapy plánovaných protipovodňových opatření na Malši. V programu jednání Zastupitelstva Města České Budějovice v pondělí 21. 9. 2015 se uvedené kauzy mají týkat body 13 a 14. 

Město nám nedokázalo srozumitelně prezentovat a obhájit celý tento strategický projekt. Nebyla představena ucelená koncepce PPO na celém území od Modrého mostu až ke Špačkům. Informace k dalším etapám jsou útržkovité a obtížně srozumitelné. Zároveň je různost domněnek, informací a interpretací pro laickou veřejnost již taková, že se zdá logické v tuto chvíli zahájení realizace 1. etapy odložit (např. odmítnutím připraveného usnesení k bodu 13 nebo stažením projednání bodu 13 z jednání). Celou koncepci PPO pak aktivně představit veřejnosti a vyvolat o tomto projektu konstruktivní diskusi. 

Je pro nás  velmi důležité se v této věci angažovat, protože Malý jez a jeho okolí je výjimečnou lokalitou, která velmi dobře a široce slouží velké části obyvatel města. Zásah do této lokality je pro nás málo srozumitelný, špatně vyargumentovaný a vyvolává pochybnosti.

Žádáme Vás tedy o důkladné uvážení, jak budete jednat a hlasovat o bodech 13 a 14 programu pondělního jednání. Zásahy do území, ke kterým při stavbě 1. etapy dojde, jsou již nevratné.

Děkujeme.                                                                                                                                              České Budějovice, 17.9.2015